REVAconsulting, s.r.o.

Ing. Eva Jiráčková, Ing. Rastislav Machů

znalci jmenovaní soudem pro oceňování podniků, realizace přeměn a transformací společností

 

HOME

KDO JSME

SLUŽBY

REFERENCE

KONTAKT

 

 

 

 

Znalecké posudky

 

Oba jsme znalci jmenovaní soudem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací na oceňování podniků.

 

Potřebujete zpracovat znalecký posudek či znaleckou zprávu k fúzi, k rozdělení, ke změně právní formy, k převodu jmění na společníka? Obraťte se na nás. Nabízíme zpracování znaleckých posudků všeho druhu. Jsme připraveni ocenit vše ocenitelné. Se zpracováváním znaleckých posudků máme řadu zkušeností (viz sekce reference).

 

 

 

Holdingové optimalizace

 

Jsme schopni připravit a realizovat optimalizaci holdingu. Vymyslíme řešení podle zadaných kritérií tak, aby daňově, účetně, ekonomicky a právně bylo vše v souladu se zákony a ku prospěchu klientovy „peněženky“.

 

Poradenství v oblasti holdingových optimalizací spočívá v nalezení optimálního řešení (přeměny, transformace apod.) společností či skupiny společností se zadáním jasného cíle a kritérií. Řešení poté pomůžeme odprezentovat u věřitelů.

 

Je-li to podle konkrétní situace možné, připravíme různé varianty řešení se zdůrazněním pro a proti a klient si tak může sám zvolit, která varianta je pro něj nejefektivnější. Navrhovaná řešení posoudíme z pohledu daní, účetnictví, práva a ekonomiky.

 

 

 

Přeměny a transformace

 

Specializujeme se na přeměny (fúze, rozdělení, převody jmění na společníka, změny právní formy), transformace (prodeje a nepeněžité vklady podniků či jejich částí) či operace s cennými papíry (nabídky převzetí, veřejné návrhy ke koupi akcií).

 

Jsme schopni zabezpečit vybraný proces „na klíč“ (tj. od přípravy procesu přes zápis do obchodního rejstříku až do následných „post-procesních“ operací). Můžeme jak celý proces kompletně realizovat, tak jen pouze dohlížet na to, aby vše proběhlo „hladce“.

 

Realizační poradenství u přeměn a transformací v našem případě spočívá ve vypracování veškerých potřebných dokumentů pro danou přeměnu či transformaci a dále ve vedení klienta při výkonu daného procesu (např. příprava potřebné dokumentace pro jednání s orgány státní správy; jednání s bankami; zpracování šablon a dopisů pro obchodní partnery, zaměstnance, úřady práce; poskytování informací finančním úřadům; zaúčtování procesu v konečných, zahajovacích rozvahách; apod.). Za prováděné procesy máme přímou odpovědnost, vázanou na motivační prvky.

 

 

 

Konzultace a ekonomické poradenství

 

Poskytujeme ekonomické, daňové a účetní poradenství. Rádi se sejdeme a prodiskutujeme otevřené téma.

 

 

 

 

 

 

Nabízíme výhradně „realizační“ poradenství.

Žádné zbytečné řeči, pouze konkrétní práci.