REVAconsulting, s.r.o.

Ing. Eva Jiráčková, Ing. Rastislav Machů

znalci jmenovaní soudem pro oceňování podniků, realizace přeměn a transformací společností

 

HOME

KDO JSME

SLUŽBY

REFERENCE

KONTAKT

 

 

 

 

Naše reference:

 

Realizační poradenství

 

a)       Splynutí (příprava a realizace procesu)

§  Ferona a.s. a Ferona 2000 a.s. (dle našeho názoru se jednalo o první splynutí v ČR)

§  České lupkové závody, a.s. a Česká lupková a.s.

§  REGULA Praha, a.s. a KITURO, a.s.

§  JEMČA a.s. a Čajová obchodní a.s.

§  Ferona Slovakia s.r.o. a FERONA Slovakia, a.s. (zahraniční fúze)

§  XAVEROV holding, a.s., Drůbež - vejce, a.s., Drůbežářský podnik Libuš, a.s. a  XAVEROV a.s.

§  Holding Českomoravská plemenářská unie, a.s., Českomoravská plemenářská unie, a.s., Středočeské chovatelské sdružení, a.s., Západočeská plemenářská unie a.s. a UNICHOV - unie chovatelů a plemenářů a.s.

§  Šumavský masokombinát, a.s. a Xaveross s.r.o.

§  Pivovar Benešov, spol. s r.o. a JNC, a.s.

§  XAVERgen, a.s. a Otínská krůta, a.s.

 

b)        SLOUČENÍ (příprava a realizace procesu)

§  Pražské mrazírny, s.r.o., MORAVIAFROST a.s. a Mrazírny Višňové a.s. a Českomoravské mrazírny, a.s.

§  Českomoravská plemenářská unie, a.s. a FILKO s.r.o.

§  Oděvní průmysl, a.s., Propag OP, s.r.o., Topfashion, spol. s r.o. a GLOBAL INT. spol. s r.o. a Oděvní podnik, a.s.

§  AGT INVEST s.r.o. a AGT INVEST, a.s.

§  MORA MORAVIA, a.s. a MAGNUM Production a.s.

§  KONCEPT EKOTECH s.r.o. a KAVEXIM, spol. s r.o.

§  BONECO a.s., JEMČA a.s., NANUK a.s. a Českomoravské mrazírny, a.s.

§  Transakta a.s. a Bílá Labuť, obchodní domy, REPHANA a.s.

§  ALIMPEX spol. s r.o. a PRAGOLAKTOS, a.s.

§  Ferona a.s. a STEEL INVESTMENTS GROUP, a.s.

§  Nový Tourist, a.s., DEBRNÍK a.s. a Hotelová společnost, spol. s r.o.

§  FCC průmyslové systémy s.r.o. a FCC connect s.r.o.

§  KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. a KRPA, a.s.

§  Bemett, spol. s r.o. a Atilo, a.s.

§  NH TRANS a.s. a STRAIGHTED (přeshraniční fúze včetně procesu vyjednávání se zaměstnanci)

§  AMA, spol. s r.o. a MERIDIA s.r.o.

§  Sincolor, a.s. a D C H Bohemia Trade, s.r.o.

§  Informatika České spořitelny, a.s. a s IT Solution CZ, s.r.o.

§  Informations-Technologie Austria CZ, s.r.o. a  s IT Solutions CZ, s.r.o.

§  CLARTON spol. s r.o., MUSIC VARS, spol. s r.o. a EDIT, spol. s r.o.

§  DIELSIANA s.r.o., REPROGRAFIA, spol. s r.o. a CHAUMANTE s.r.o.

§  Technometra Český Brod s.r.o. a Výroba převodů s.r.o.

 

c)        Převod jmění na akcionáře (příprava a realizace procesu)

§  Ferona a.s. (dle našeho názoru se jednalo o první převod jmění na akcionáře v ČR)

 

d)       Rozdělení (příprava a realizace procesu)

§  Transakta a.s. (rozdělení společnosti s nerovnoměrným výměnným poměrem, s kótovanými akciemi)

§  XAVEROV, a.s.

§  ALIMA značková potravina, a.s.

 

e)        Rozdělení sloučením (příprava a realizace procesu)

§  Českomoravská plemenářská unie, a.s. a AGT INVEST a.s.

§  XAVEROV a.s. a Šumavský masokombinát, a.s.

 

f)        Rozdělení odštěpením (příprava a realizace procesu)

§  ALIMA značková potravina, a.s. a AGT INVEST, a.s.

§  REPHANA REALITY, a.s.

§  KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. v kombinaci s rozdělením odštěpením sloučením s PAPÍRNY BRNO, a.s. na 6 částí

§  FARMAK, a.s. a FARMAK MORAVIA, a.s.

§  DEC – PLAST, spol. s r.o. a LEXURES, s.r.o.

§  BAEST, a.s. a BAEST Maschines&Structures, a.s.

§  WEMASPOL, společnost s ručením omezeným

§  XENA Praha s.r.o.

 

g)       Změna právní formy (příprava a realizace procesu)

§  Poděbradka, spol. s r.o.

§  Holding Českomoravská plemenářská unie, k.s.

§  KRPA, s.r.o.

§  Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, s.r.o.

§  AEG Components s.r.o.

§  BEST, s.r.o.

§  HANÁKOVY KUCHYNĚ, v.o.s.

 

h)       Nabídky převzetí, veřejné návrhy ke koupi CP, Squeeze out (příprava a realizace procesu)

§  IPS a.s. (dnešní Skanska CZ a.s.)

§  Středočeské chovatelské sdružení, a.s.

§  ALIMPEX FOOD a.s.

§  KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

§  PAPÍRNY BRNO a.s.

§  XAVERgen a.s.

 

i)         Nepeněžité vklady podniku nebo jeho části (příprava a realizace procesu)

§  Říha – Bidrman, v.o.s.

§  KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. a KRPA a.s.

§  ECLIPSE, a.s.

§  Miloš Křeček KK, s.r.o.

§  Rychetský Hlaváček Krampera &partneři, advokátní kancelář

§  Ferona, a.s.

 

j)         Prodeje podniků nebo jejich částí (příprava a realizace procesu)

§  Sindat Consulting České spořitelny, a.s.

§  ECLIPSE, a.s.

§  Sangreen, spol. s r.o.

§  SINDAPHARM, spol. s r.o.

 

k)        Založení společnosti nepeněžitým vkladem (příprava a realizace procesu)

§  Prograin s.r.o.

§  Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

 

l)        Pronájmy podniků či jejich částí (příprava a realizace procesu)

§  FERONA 2000 a.s. a Ferona a.s.

§  XAVEROV, a.s. a Českomoravská plemenářská unie, a.s.

§  XAVEROV, a.s. a XAVERgen, a.s.

 

 

HOldingové optimalizace

Omlouváme se, ale jsme vázáni mlčenlivostí ke všem případům, v nichž jsme subjektům poskytovali poradenství v oblasti holdingové optimalizace.

 

 

Znalecké posudky

§  Ocenění jmění (pro účely fúze, rozdělení, převodu jmění, změny právní formy)

§  Odhady hodnoty podniků, akcií, majetku (pro účely nepeněžitých vkladů, úplatných převodů)

§  Odhady hodnoty pohledávek (pro účely cesí)

§  Stanovení přiměřeného vypořádání (pro účely tzv. squeeze out, převodu jmění na akcionáře, nabídky převzetí, veřejné návrhy ke koupi akcií)

§  Znalecké zprávy k přeměnám

§  Znalecké posudky v trestních kauzách, pro účely důkazního řízení před soudem, finančním úřadem, apod.

§  Znalecká stanoviska

Často spolupracujeme také s jinými znalci a znaleckými ústavy. V takovém případě se spolupodílíme na zpracování příslušného znaleckého posudku.

 

 

Konzultace a ekonomické poradenství

V oblasti poskytování konzultací a ekonomického poradenství máme řadu referencí. S ohledem na jejich četnost a rozmanitost je však neuvádíme.